استفاده از فن آوری جی‌ پی‌ اس (GPS: Global Positioning System) یا "سامانه موقعیت یاب جهانی" روز به روز گسترش و عمومیت بیشتری می یابد. صرف نظر از کاربردهای نظامی، کارآمد ترین روش در امر موقعیت یابی اجسام متحرک از جمله کنترل و ردیابی خودروها می باشد. سیستم (AVL (Automatic Vehicle Location اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی و...
ادامه مطلب