جی پی اس پلیس راه یا جی پی اس نیروی انتظامی مورد تایید ناجا .
نصب جی پی اس در ماشین‌های سنگین الزامی میباشد.