اخبار و مجله خبری شرکت اورنگ کالا
هر روز میتوانید در قسمت مجله خبری شرکت اورنگ کالا اخبار دنیای جی پی اس و تکنولوژی روز دنیا در خصوص سیستمهای ردیابی و مدیریت ناوگان حمل و نقل را مطالعه فرمایید و در سازمان یا تجارت خود مورد استفاده قرار دهید.
این قسمت جهت استفاده سازمان ها، شرکت ها و همکاران و عموم مشتریان و علاقه مندان به دنیای GPS تهیه گردیده است.

Subscribe in a reader