ارتباط با اورنگ کالا

<<

eighth Floor,Block B,Karim Khan Commercial and office complex, Karim Khan Zand Street, Tehran, Iran

مسوولین در شرکت اورنگ کالا آماده به پاسخگویی به سوالات  شما میباشند. با مطرح کردن سوالات خود توسط پست الکترونیک ,که در قسمت فرم تماس قرار دارد پاسخ سوالات را در کمتر از ۲۴ ساعت میتوانید مشاهده نمایید.

تهران ـ خیابان کریمخان زند ـ مجتمع تجاری و اداری کریمخان ـ بلوک B ـ طبقه ۸ واحد ۸۱، Iran , Tehran.
  • Telephone:+98 21 88347796
  • Mobile: +98 9197953986
  • Fax:+98 21 88347796
  • E-mail: sales@orang.ir

Contact form

Subscribe in a reader